Definicions Català

  • Estendre, difondre o fer arribar una cosa a molts llocs i en totes les direccions: la ràdio ha propagat la notícia ràpidament; la plaga s'ha propagat ràpidament.
  • Multiplicar un animal o una planta mitjançant la reproducció: el departament ha decidit propagar els pins en aquesta zona; en els llocs bruts, les mosques es propaguen fàcilment.