定义 加泰隆语

  • Que sobresurt o que és molt marcat en relació amb allò que té al voltant: aquell noi té una nou del coll molt pronunciada.