Definicions Català

  • Llançar o impulsar una cosa cap endavant a distància: els focus projecten la llum cap a l'escenari.
  • Reflectir una imatge o una pel·lícula en una pantalla o en una superfície: estan projectant una pel·lícula de dibuixos animats.
  • Pensar i decidir la manera i els mitjans necessaris per fer una cosa: els veïns projecten obrir un negoci.
  • Traçar línies rectes des de tots els punts d'un cos fins a un pla per obtenir-ne la seva representació.