Definicions Català

  • De manera progressiva, per etapes i de forma continuada: els homes grans perden els cabells progressivament.