Definicions Català

  • Projecte o planificació ordenada de les diferents parts o activitats que componen una cosa que s'ha de fer durant un període de temps: el programa de treball d'una empresa. sin:  calendari
  • Exposició o enunciació prèvia de les coses que es faran en una determinada matèria: programa electoral.
  • Sistema i distribució de les matèries que formen una assignatura o un curs escolar: en el programa de ciències pures no hi ha les assignatures de llatí ni d'història de l'art.
  • Anunci o exposició dels diferents punts o parts que componen una celebració o un espectacle: el regidor va presentar el programa de la festa major.
  • Llibret o prospecte imprès on hi ha la llista dels actes d'una celebració, d'un espectacle o d'un altre esdeveniment.
  • Emissió independent i amb un tema propi que retransmet una cadena de ràdio o de televisió: he vist a la televisió un programa d'humor que m'ha divertit molt.
  • Conjunt d'operacions que fan algunes màquines: si poses a la rentadora aquest jersei, l'has de rentar amb el programa de roba delicada.
  • informàtica Conjunt d'instruccions detallades i codificades que es donen a un ordinador perquè executi unes determinades operacions: un programa de tractament de textos.