Definicions Català

  • De la professió o que hi té relació: hi ha moltes empreses que demanen experiència professional a qui hi vol entrar a treballar.
  • [persona] Que exerceix una professió:és un professional de la informàtica.