Definicions Català

  • Acció valenta i heroica que exigeix molt de valor i d'esforç. sin:  feta,  gesta