Definicions Català

  • Cosa que s'ha produït o fabricat de manera natural o artificial: han obert una botiga de productes de neteja per a la llar.
  • Resultat o conseqüència d'una determinada situació o circumstància: el seu càrrec actual és producte del seu esforç.
  • Profit o guany econòmic que s'obté d'una cosa. producte interior brut Conjunt de béns econòmics que produeix un país durant un any. producte nacional brut Conjunt de béns econòmics que obté un país durant un any.
  • matemàtiques Quantitat que resulta en multiplicar un número per un altre: 64 és el producte que s'obté multiplicant 8 per 8.