Definicions Català

  • Produir, un mascle i una femella de qualsevol espècie animal, un altre individu de la seva mateixa espècie. sin:  engendrar