Definicions Català

  • dret Persona que ha estat declarada culpable d'un delicte.