Definicions Català

  • Avantatge, dret o dispensa d'una obligació que té una persona o un grup de persones: les persones famoses tenen el privilegi d'entrar gratuïtament a molts locals.