Definicions Català

  • Que pertany a una o diverses persones i només aquestes poden disposar del seu ús: aquest camp de golf és privat. sin:  particular
  • Que es fa en presència de poca gent o de manera molt familiar: aquesta nit faig una festa privada a casa meva.
  • Que és íntim, personal o particular de cada persona: el ministre no vol que la gent parli de la seva vida privada.
  • Que no es regeix per les decisions de l'estat o de l'autoritat: el metge té una consulta privada.
  • Home en qui confia un governant i al qual acostuma a demanar consells.