Definitions Catalan

  • Origen o primer moment de l'existència d'una cosa: allò va ser el principi d'una gran amistat. sin:  començament,  inici
  • Idea o afirmació fonamental en què es basa un raonament o una doctrina: tota ciència té els seus principis. sin:  regla
  • Norma moral que orienta la manera de pensar i d'actuar d'una persona: és una persona sense principis. Normalment es fa servir en plural.