Definicions Català

  • Que és fonamental o que és el més important: aquesta és la carretera principal. sin:  cabdal,  central,  mestre
  • [pis] Que és el primer d'un edifici, després de la planta baixa; si hi ha entresol, és el primer després de l'entresol.