Definicions Català

  • Que pertany als orígens o primers temps d'una cosa: hi ha jaciments on es troben objectes de pobles primitius. sin:  primigeni
  • Que és molt elemental i ha estat fet sense perfeccionaments: encara fan servir mètodes primitius per treballar la terra.
  • [paraula] Que no deriva d'una altra paraula de la mateixa llengua: un derivat es forma afegint a la paraula primitiva algun prefix, infix o sufix; el mot peix és un primitiu que dóna el derivat peixater.