Definicions Català

  • Quantitat de diners que es concedeix com a estímul o recompensa per animar o incentivar una persona en la seva feina.
  • Quantitat de diners que es paga per tenir una assegurança: he de pagar una prima de 60 euros mensuals per l'assegurança.
  • Que no té gaire gruix: la copa s'ha trencat perquè és feta d'un cristall molt prim.
  • [persona, animal] Que no té gaire greix i pesa relativament poc. sin:  magre
  • Que no té gaire consistència, densitat o substància: parlava amb una veu tan prima que gairebé no el sentíem.