Definicions Català

  • Raó o causa que una persona dóna per amagar el veritable motiu de les seves accions: sempre ens dóna algun pretext per no sortir amb nosaltres. sin:  disculpa,  excusa,  subterfugi