Definicions Català

  • Influència, autoritat o fama d'una persona deguda a les coses que ha fet: és un científic de gran prestigi. sin:  honor
  • Respecte i bona opinió que es té de les qualitats morals i de la dignitat d'una persona. sin:  honor,  honra