Definicions Català

  • Moble format per prestatges: tots el meus llibres són en aquesta prestatgeria.