Definicions Català

  • Desig o necessitat de fer les coses ràpidament i sense perdre temps: si fas la maleta amb tanta pressa et deixaràs alguna cosa important.
  • presses  Fet de fer les coses amb rapidesa i sense dedicar-hi el temps necessari: no m'agrada haver de fer la feina amb presses.