Meghatározások Katalán

  • Tenir, una persona, la sensació que ha de passar una cosa sense tenir proves reals que ho confirmin: pressento que tu i jo ens entendrem.