Definicions Català

  • Dirigir, una persona, les deliberacions i els treballs d'un tribunal, d'una assemblea, d'una reunió o d'algun acte públic: presidirà l'acte la rectora de la universitat.
  • Ser el cap i el màxim responsable d'un govern, d'una associació, d'una societat, etc: va presidir la nació durant cinc anys.