Definicions Català

  • Persona que presideix o dirigeix un govern, una reunió, una empresa o un tribunal: abans de tirar endavant, ho hem de consultar amb el president.