Definicions Català

  • Protegir o evitar que ocorri un mal o un perill a una persona o una cosa: els paraigües ens preserven de la pluja.