Definicions Català

  • Cosa que una persona ofereix a una altra com a mostra d'afecte o de consideració: els reis de l'Orient van portar tres presents al nen Jesús: or, mirra i encens. sin:  obsequi,  regal
  • Que es troba en un lloc al mateix temps que una altra persona: hi havia diverses persones presents quan van entrar a robar al banc.
  • Que existeix o ocorre en el moment actual: donades les circumstàncies presents, presento la dimissió.
  • Temps actual, en oposició al passat i al futur: hem de viure el present.
  • gramàtica Temps verbal que indica que l'acció del verb es fa en el mateix moment en què s'està parlant: a l'oració menjo patates, el verb està conjugat en present.