Definicions Català

  • gramàtica Categoria gramatical que designa el conjunt de paraules invariables que s'usen per unir o relacionar paraules o sintagmes amb un nucli, que acostuma a anar al davant del nucli: les preposicions més usades són: a, de, en i per.