Definicions Català

  • Disposar o deixar a punt les coses necessàries perquè puguin ser utilitzades o aplicades o perquè acompleixin una finalitat determinada: t'he preparat un entrepà perquè te l'enduguis a l'escola.
  • Entrenar algú per a una competició esportiva o instruir-lo per a una prova o un examen: en aquesta acadèmia et preparen per a les proves d'accés a la universitat.
  • Disposar una persona per realitzar o afrontar una situació futura: prepara els teus pares abans de donar-los la mala notícia; es prepara per al part amb un curs especial.
  • preparar-se  Encaminar-se a realitzar-se una cosa pròximament: es prepara un greu conflicte.