Definicions Català

  • Màquina per aixafar i reduir el volum d'una cosa mitjançant dues superfícies que s'ajunten i fan pressió sobre el que hi ha entremig: després de collir el raïm, es fica en una premsa per extreure'n el suc.
  • Màquina per imprimir sobre paper que funciona mitjançant la pressió d'una planxa que té gravats caràcters i figures.
  • Conjunt de totes les publicacions periòdiques de caràcter informatiu que s'imprimeixen en un país, especialment en els diaris: la premsa s'ha fet ressò de la notícia.