Definicions Català

  • Ordre, obligació o llei relatives a una conducta i imposades o establertes per una autoritat, especialment per una autoritat religiosa.