Definicions Català

  • Fruita de forma rodona, amb una pell vellutada i de color grogós o vermellós, amb una polpa tova i sucosa, que és comestible i que té un pinyol gros i dur a dins. sin:  melicotó