Definicions Català

  • Habilitat o experiència que s'aconsegueix o s'adquireix amb la realització continuada d'una activitat: el jove advocat encara no té gaire pràctica en l'ofici.
  • Exercici o realització d'una activitat, especialment d'una professió, de manera continuada i d'acord amb les seves regles: es dedica a la pràctica de la medicina.
  • Exercici o prova que es fa per aconseguir habilitat o experiència en alguna cosa: les pràctiques de cotxe li estan costant molt.
  • Aplicació real o particular d'una idea, d'una teoria o d'una doctrina: la ciència ha de tenir en compte tant la teoria com la pràctica.
  • Manera característica de ser i de fer: aquesta és la pràctica del país, aquí es fa diferent. sin:  estil