Definicions Català

  • Indica possibilitat o dubte: potser ens toca la loteria.