Definicions Català

  • Poder que es té sobre una persona o una cosa: els pares tenen potestat sobre els seus fills. sin:  autoritat