Definicions Català

  • Que pot ser o ocórrer o que es pot fer:és possible que demà vingui. sin:  factible
  • possibles  Conjunt de mitjans, béns o riquesa que té una persona:és una persona de molts possibles.