Definicions Català

  • Que és cert, real, i que no admet cap dubte.
  • Que indica o expressa afirmació: m'agradaria que la teva resposta fos positiva.
  • Que és útil, pràctic o favorable: els consells que li van donar van ser molt positius per a ell.
  • [persona] Que tendeix a veure i a jutjar les coses d'una manera optimista i pràctica.
  • Que indica la presència o l'existència d'una cosa i no la seva absència: la prova d'embaràs ha donat un resultat positiu.
  • física [pol d'un generador] Que atrau els electrons o les càrregues negatives.
  • gramàtica [adjectiu] Que presenta una qualitat dels substantius en grau neutre, en oposició al grau comparatiu i al grau superlatiu: l'adjectiu bo té el grau positiu i el grau superlatiu és boníssim.
  • matemàtiques [nombre, quantitat] Que és més gran que zero: 5 és un nombre positiu.
  • Còpia fotogràfica, obtinguda a partir d'un negatiu, que reprodueix els clars i els obscurs tal com apareixen en la realitat.