Definicions Català

  • Punt o lloc on es troba situada una persona, una cosa, un país, un accident geogràfic, etc., generalment en relació amb d'altres: el ciclista va arribar a la meta en la primera posició. sin:  col·locació
  • Manera d'estar o de col·locar-se físicament una persona, un animal o un objecte: les persones normalment dormim en posició horitzontal.
  • Manera de pensar o d'actuar d'una persona d'acord amb les seves idees o els seus punts de vista: la seva posició en política és molt radical.
  • Condició social o econòmica d'una persona: la seva família sempre ha tingut una bona posició.
  • Punt situat en un lloc estratègic que els soldats han d'atacar o de defensar.