Definicions Català

  • Posició del cos o manera d'estar que mostra una intenció o un estat d'ànim: no sé què li passa, fa dies que té un posat trist. sin:  actitud