Definicions Català

  • Espai exterior, amb teulada i columnes o pilars, que hi ha a l'entrada d'alguns edificis, adossat a la façana: a l'estiu fa tanta calor dins de casa, que fem vida al porxo. sin:  cobert
  • Lloc protegit format per tres parets i una teulada, que s'usa per guardar-hi eines, bestiar o vehicles, o per aixoplugar-s'hi. sin:  cobert