Definicions Català

  • De Portugal, relacionat amb aquest país europeu situat a la península Ibèrica, amb els seus habitants o amb la seva llengua: les tovalloles portugueses.
  • Persona que és de Portugal o que hi viu.
  • Llengua que es parla a Portugal i al Brasil: el portuguès pertany al grup occidental iberoromànic de les llengües romàniques.