Definicions Català

  • Persona que és elegida per representar un grup o una col·lectivitat i per parlar en nom seu.
  • Funcionari autoritzat per comunicar de manera no oficial una notícia o una opinió d'un govern o d'una casa reial.
  • Diari o revista que serveix com a òrgan de comunicació d'un partit, d'una escola o d'un altre grup.