Definicions Català

  • Moure o traslladar alguna cosa d'un lloc a l'altre: porteu els plats a la cuina. sin:  dur
  • Anar amb una peça de vestir o amb alguna altra cosa: porta una jaqueta negra; abans portava bigoti. sin:  dur
  • Tenir alguna cosa o disposar d'alguna cosa: no porto diners a sobre.
  • Acompanyar algú a algun lloc, especialment per guiar-lo o protegir-lo: ens ha portat a visitar la ciutat. sin:  dur
  • Encarregar-se d'algun assumpte o activitat, especialment d'un negoci: porta ella l'empresa perquè el seu pare és fora.
  • Dirigir o conduir cap a un destí o una finalitat: aquesta carretera porta a la Bisbal.
  • Ser una cosa la causa d'alguna altra cosa: aquests núvols porten pluja.
  • portar-se  Actuar o obrar algú d'una manera determinada en el tracte amb els altres: no es porten gens bé amb el seu pare.
  • Passar les desenes d'una suma o multiplicació per afegir-les a l'operació que ve després per ordre: vuit i quatre sumen dotze, escric el dos i me'n porto una.