Definicions Català

  • Figura geomètrica plana de diversos angles limitada per tres rectes o més: el pentàgon, l'octàgon i el decàgon són polígons.
  • Superfície de terreny limitada i destinada a activitats administratives, industrials, militars, etc: als afores de la ciutat hi ha un polígon industrial.