Definicions Català

  • Persona que compon obres literàries en vers, especialment quan té les qualitats necessàries per fer-ho: alguns poetes medievals encara ara es llegeixen.