Definicions Català

  • Obra literària escrita en vers: a la tauleta de nit, hi tinc un llibre de poemes. sin:  poesia poema en prosa Obra en prosa amb un estil i un contingut semblants als d'un poema.