Definicions Català

  • Descompondre una substància animal o vegetal: l'aigua podreix la fusta; el menjar s'ha podrit. sin:  corrompre
  • podrir-se  Aparèixer una capa de floridura a la superfície d'un aliment o d'un altre material orgànic: una altra vegada s'han podrit les llimones! sin:  florir-se