Definicions Català

  • Autoritat per manar, dominar o influir sobre els altres: és una persona amb molt poder.
  • Govern d'un grup de persones, especialment d'un país: quan va pujar al poder va fer reformes molt importants.
  • Funció bàsica del govern d'un país: els governs tenen tres poders: el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial.
  • Capacitat que té algú per actuar d'una manera determinada: és increïble el poder de convicció que té el teu pare, acabes fent el que ell vol.
  • Força o eficàcia que té alguna cosa per produir un efecte: el poder de convocatòria d'aquesta actriu és enorme.
  • Propietat d'alguna cosa: aquest territori va passar a poder de l'enemic.
  • poders  Autorització que algú dóna a algú altre per fer alguna cosa: he donat poders al notari perquè faci el que cregui que s'ha de fer.
  • Tenir algú o alguna cosa capacitat per fer alguna cosa: amb aquestes sabates de taló no puc córrer.
  • Tenir algú la possibilitat de fer alguna cosa: et puc tornar els diners quan vulguis.
  • Tenir autorització o permís per fer alguna cosa: aquí no pots fumar.