Definicions Català

  • Població més petita i menys important que una ciutat: el poble de Dosrius és a la vora de la ciutat de Mataró.
  • Conjunt de persones que viuen en aquesta població: a la plaça de l'ajuntament hi havia tot el poble.
  • Conjunt de persones que viuen en un lloc, una regió o un país: fan un recital de música dels pobles africans.
  • Conjunt de persones que tenen consciència de comunitat basada en la unitat territorial, en l'origen, la història, la cultura, els costums i, sovint, la llengua, i que tenen voluntat d'organització i d'independència política. sin:  nació
  • Conjunt dels habitants d'un país en relació amb els que governen: el poble elegeix democràticament els seus representants.