Definicions Català

  • Que presenta diversos aspectes o diverses característiques alhora: una societat plural.
  • gramàtica [nombre gramatical] Que expressa més d'una unitat: la forma plural de casa és cases plural de modèstia gramàtica Ús del pronom personal de primera persona del plural per referir-se, la persona que parla, a ella mateixa. plural majestàtic gramàtica Ús del pronom personal de primera persona del plural per referir-se, els papes, reis o emperadors, a ells mateixos.