Definicions Català

  • Joc que consisteix a marcar, cada jugador, les caselles numerades d'un cartó a mesura que van sortint els números corresponents, fins que guanya aquell que marca primer totes les caselles. sin:  bingo,  quina
  • Que conté tot el que permet la seva capacitat: agafa una altra caixa, que aquesta ja és plena. sin:  complet
  • Que conté alguna cosa en gran quantitat: el cinema és ple.
  • Que té tota la intensitat possible: va llevar-se al ple del dia; avui hi ha lluna plena.
  • Que està tip per haver menjat o begut molt: després d'un dinar com aquest em sento ple. sin:  fart
  • Presència de persones en un espectacle que ocupen tot l'espai o els seients disponibles: anit el ple del teatre era impressionant.
  • Reunió de la junta general d'una societat o institució: els nous pressupostos es presentaran al ple del Senat; l'ajuntament celebra un ple extraordinari.