Definicions Català

  • Metall preciós inoxidable, de color blanc grisós, brillant i molt dúctil, usat en les monedes i en joieria: el símbol de la plata és Ag. sin:  argent
  • Conjunt d'objectes d'argent treballat que posseeix algú o que pertanyen a una casa: els lladres es van endur tota la plata de l'aparador. sin:  argent
  • Plat gran ovalat, generalment fondo, que s'utilitza per servir certs menjars a taula: porta la plata d'amanida. sin:  plàtera